city2 WHITE DDIAFANES

1bab055b4602a4863a9be09d2bf5fa2a XL  Κατατέθηκε η τροπολογία

Σε μια χρονιά που τέθηκαν σε εκούσια ακινησία 55% περισσότερα ΙΧ οχήματα από πέρυσι, η κυβέρνηση επαναφέρει το μέτρο της αναλογικής καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Πρόκειται για ένα μέτρο που πρωτονομοθετήθηκε το 2016 και επανήλθε στην επικαιρότητα πέρυσι το Καλοκαίρι. Ο λόγος για την Αναλογική Καταβολή Τελών Κυκλοφορίας, δηλαδή η πληρωμή των τελών όχι ανά έτος, αλλά ανάλογα με τους μήνες κυκλοφορίας του οχήματος μέσα στο έτος.

Η νέα τροπολογία που κατατέθηκε ουσιαστικά επαναφέρει σε ισχύ τη σχετική περσινή διάταξη, σύμφωνα με την οποία η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας γίνεται απολύτως αναλογικά με τους μήνες που θα κυκλοφορήσει το όχημα.

Έτσι για άρση ακινησίας διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλεται το 1/12 των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, για 2 μήνες καταβάλλονται τα 2/12, για 3 μήνες τα 3/12 του συνολικού ποσού κ.ο.κ..

Ο νόμος δεν αναγνωρίζει διάστημα μικρότερο του μηνός, έτσι αν κάποιος επιθυμεί άρση ακινησίας μόνο για μερικές μέρες η εβδομάδες, θα πρέπει να πληρώσει το λιγότερο έναν ολόκληρο μήνα.

Η δυνατότητα αυτή ωστόσο προσφέρεται άπαξ για το 2021, δηλαδή από τη στιγμή που θα γίνει η άρση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αυτή δεν μπορεί να αλλάξει. Έτσι αν κάποιος κυκλοφορήσει το όχημά του λ.χ. μόνο μέσα στο Καλοκαίρι και πληρώσει τα τέλη για το συγκεκριμένο διάστημα, εφόσον μετά το θέσει εκ νέου σε ακινησία θα έχει μόνο μια επιλογή για να το ξανακινήσει μέσα στο 2021: να πληρώσει το σύνολο των ετήσιων τελών, μείον όσα έχει ήδη καταβάλλει.

Επίσης, ένα σημείο που χρειάζεται προσοχή αφορά στο σημείο στάθμευσης του εν ακινησία οχήματος. Σύμφωνα με την από πέρυσι ισχύουσα διάταξη, οι ιδιοκτήτες πρέπει να δηλώνουν πού είναι σταθμευμένο το όχημα και τιμωρούνται με πρόστιμο αν αυτό βρεθεί σε άλλη θέση. Έτσι αν κατατεθούν εκ νέου οι πινακίδες του μετά την άρση ακινησίας, τότε θα πρέπει να δηλωθεί και το ακριβές σημείο που το όχημα θα βρίσκεται, επ’ απειλή προστίμου φυσικά.

Αν μετά το διάστημα που επιθυμεί να χρησιμοποιεί νόμιμα το όχημά του ο ιδιοκτήτης σκοπεύει να καταθέσει ξανά τις πινακίδες, θα πρέπει οπωσδήποτε να το έχει κάνει έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Αν αυτή είναι μη εργάσιμη, το κάνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα, όπως αυτή ορίζεται από τη φορολογική διοίκηση. Εκπρόθεσμη θέση σε εκούσια ακινησία επισύρει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Προς το παρόν αυτή η τροπολογία επαναφέρει το μέτρο μόνο για φέτος, μια χρονιά που τρέχει υπό πολύ ιδιαίτερες συνθήκες και εντάσσεται σε μια δέσμη μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας. Είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα ισχύσει στην “μετά-covid” πραγματικότητα, καθώς δεν αλλάζει η φορολογική αντιμετώπιση των οχημάτων που περιγράφεται ως εξής:

“Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2367/1953 (A‘ 82), τα τέλη κυκλοφορίας στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, στις επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, στα τύπου JEEP αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών και στα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα) είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους.”

Αυτό που προστίθεται με τη νέα τροπολογία είναι η παρακάτω παράγραφος:

“Κατ' εξαίρεση, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2021, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος.”