city2 WHITE DDIAFANES

b11ab7d1cd038b4762061de6b01e77e5 XL  Με τη βοήθεια νέου σχεδίου Νόμου

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σχέδιο Νόμου που, μεταξύ άλλων, αποσκοπεί στο να προσφέρει άμεσες ψηφιακές διασταυρώσεις για μια σειρά οικονομικών παραβάσεων.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανάρτησε σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα opengov.gr σχέδιο Νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης».

Στο μέρος Β’ και Άρθρο 31 αυτού περιγράφεται η ένταξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών παροχής πληροφοριών οχημάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

Το σχέδιο Νόμου περιγράφει (αυτολεξεί) τα εξής:

1. Δημιουργούνται ψηφιακές υπηρεσίες με τις ονομασίες «myAuto» και «Audit-Car», τις οποίες αναπτύσσει, διαχειρίζεται και παρέχει, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.), η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται, ιδίως, με: α) την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής, β) την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας, γ) την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων, δ) το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα, ε) τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος, στ) τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία, ζ) τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος και η) την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Στις ίδιες πληροφορίες έχουν πρόσβαση και τα όργανα ελέγχου οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car».

3. Για τον σκοπό αυτό, οι ανωτέρω ψηφιακές υπηρεσίες διασυνδέονται με πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου τομέα κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και ιδίως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Οι νέες αυτές υπηρεσίες έχουν έναν διπλό στόχο. Αφενός συγκεντρώνουν την απαραίτητη πληροφορία για κάθε όχημα, μειώνοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, τόσο για τον ιδιώτη (μέσω του MyAuto) όσο και για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς (Audit-Car).

Αφετέρου, δημιουργούν μια πλατφόρμα που θα διασταυρώνει άμεσα βασικές πληροφορίες για τα οχήματα (στοιχεία άδειας κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας, ιστορικό ΚΤΕΟ, θέση σε ακινησία κ.ά.) ώστε σε τυχόν ελέγχους να είναι σε θέση τα ελεγκτικά όργανα να διαπιστώνουν αν αυτό κινείται νόμιμα ως οφείλει.

Σύμφωνα με στοιχεία κρατικών υπηρεσιών, εκτιμάται πώς πάνω από ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες δεν περνούν τα οχήματά τους από τεχνικό έλεγχο, περίπου 650,000 οχήματα κυκλοφορούν ανασφάλιστα, ενώ και οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας επίσης ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες.

Αν και κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται ρητά στο σχέδιο Νόμου, φανταζόμαστε πως η ύπαρξη μιας καταρτισμένης βάσης δεδομένων για όλα τα οχήματα θα δώσει στο Κράτος την ευκαιρία να προβαίνει σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και να εντοπίζει οχήματα που δεν έχουν ικανοποιήσει κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις τους – κάτι που ως τώρα γίνεται μόνο με φυσικό έλεγχο στον δρόμο.

Θυμίζουμε άλλωστε το πρόσφατο παράδειγμα της αυστηρής απόφασης να γίνουν οριζόντιες διασταυρώσεις των μητρώων ασφαλιστικών εταιρειών και υπουργείου Μεταφορών για ανασφάλιστα οχήματα, με έμμεσο αποτέλεσμα να απειληθούν με βαριά πρόστιμα ακόμη και οχήματα που δεν κυκλοφορούσαν και άμεση συνέπεια να αυξηθεί απότομα ο αριθμός οχημάτων που τέθηκαν σε ακινησία (κατέθεσαν πινακίδες).

Παράλληλα, το ψηφιακό αυτό μητρώο θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην κατάρτιση και εμπλουτισμό του ανάλογου μητρώου κλεμμένων οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ.

Μπορείτε να βρείτε το σχέδιο Νόμου εδώ, όπου θα παραμείνει για δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Ιουλίου 2021.